29. FEBRUÁR

29. FEBRUÁR

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkých neprávostí.

1. Jánov 1,9

Preto evanjelium o odpustení hriechov platí jedine pravým kresťanom, ktorí svoje hriechy správne vyznávajú a preciťujú. Ostatní zatvrdilí ľudia, ktorí svoje hriechy nevyznávajú a necítia, nechápu článok o odpustení hriechov.

Aj keď o ňom počuli kázať, predsa im zostáva zakrytý. Ale praví kresťania, čo svoje hriechy preciťujú, sa tešia, že veria v hriechov odpustenie. Veď sú pokrstení, počúvajú Evanjelium, dostávajú absolúciu – rozhrešenie a sú účastní sviatosti; slovu o tom všetkom veria .

Lebo Boh svoj poklad, najmä odpustenie hriechov, vložil do svojho Slova a sviatostí a prikázal, aby sa tomu verilo.

Na to je kázeň Evanjelia, Krst, Rozhrešenie a Sviatosť ustanovená, aby sme našu vieru o odpustení hriechov posilňovali.

Martin Luther: Smerovník kresťansej cesty

Modlitba:
Ježiši, tebe vyznávam
bezpočet hriechov svojich,
želiem ich a oplakávam,
očisť ma, vysloboď z nich.
Tvoj Duch moje cesty spravuj,
veď ma stále a ochraňuj. Amen

ESP 322, 7 ( T 488) J. Franck

Komentovať