28. FEBRuÁR

28. FEBRUÁR

Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci.

1.Korintským 4, 20

Nesmieme ustrnúť pri slovách o Vzkriesení, a o Kristovi nesmieme len hovoriť a rečniť, ale musíme Ho v našom živote pociťovať. Lebo čo pomôže mŕtvemu, ak by sa mu aj koľko hovorilo o živote, keď na základe toho neožije? Alebo hriešnikovi vravieť o spravodlivosti, ak napriek tomu zostáva v hriechoch? Alebo blúdiacemu o pravde, ak neopustí svoj blud a temnotu?
Nuž je nielen daromné, aj škodlivé a odsúdeniahodné, o nádhernej a požehnanej úteche Vzkriesenia načúvať, keď srdce a penu na jazyku pritom pociťuje, a nič viac nenasleduje, ako sa stáva pri tých, ktorí ešte o niečom takom nepočúvali.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Kým mi praješ života na tomto časnom svete,
Nech som vždy služobník Tvoj, vďačný tvojej dobrote;
Po smrti ma prenes ta, kde chvália Ťa anjeli,
Daj, aby sme tam večne na tvár tvoju hľadeli. Amen.
/ESP 473, 4; T 636, Staročeská luterská/

Komentovať