25. FEBRUÁR

25. FEBRUÁR

Práve preto sa nehanbí menovať ich bratmi hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom…

Židom 2, 11b -12 b

Aj keď pred tebou vyvstáva tvoja vlastná nehodnosť, a preto sa modlíš a uvažuješ: Ach, môj hriech je veliký, a ja som ustarostený, či môžem byť Kristovým bratom – vzmuž sa a bráň sa, ako len dokážeš, aby takéto myšlienky nemali pri tebe miesta.
Lebo tu stojíš vo veľkom nebezpečenstve hriechu proti Duchu Svätému.
Iba vyrovnaný a zaťatý vzdoruj podliehaniu diablovi: Dobre viem, čo som, ty mi nesmieš niečo nahovárať, ani ma učiť; lebo ti nenáleží, aby si o tom rozhodoval.

Nuž odstúp, trápny duch lži! Nechcem a nesmiem ťa počúvať. Je tu však môj milý Kistus Pán, jednorodený Syn Boží, ktorý za mňa zomrel a z mŕtvych vstal, a prihovára sa mi, že všetky moje hriechy upadli do zabudnutia a On chce byť mojím bratom a ja opäť mám byť bratom Jemu, a chce, aby som tomu veril celým srdcom bez akéhokoľvek zaváhania.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
“Ježiši môj Pane – to Tvoja láska preveľká, prichádza spasiť hriešnika, Ty z božskej lásky k nám – bratom stal si sa dieťaťom”. Amen
(ES 46,2)

Komentovať