Reštitúcia v ČR

Riešenie cirkevných reštitúcií v Česku

Dnes – 22.februára 2013 , podpísal predseda českej vlády Petr Nečas zákon o reštitučnom vyrovnaní s českou RKC a ďalšími 15-timi cirkvami a náboženskými spoločnosťami v ČR. Jedná sa o jednorazové odškodnenie komunistami zabraného majetku cirkvi , vrátane úrokov v sume: 59 miliard českých korún.

Toto finančné plnenie a vyrovnanie bude súčasne znamenať, že štát prestane (postupne) vyplácať akékoľvek finančné prostiedky na činnosť cirkví a náboženských spoločností.
Tento krok možno hodnotiť ako zásadný krok v tzv. odluke financovania cirkvi štátom, čo prispeje k naplneniu zásady : slobodná cirkev v slobodnom štáte.

Komentovať