Gerhard Ulrich – prvý krajinský biskup Severnej cirkvi

Vo štvrtok 21. februára 2013 v dóme v Lubecku členovia synody Severnej cirkvi zvolili počtom hlasov 144 hneď v prvom kole za prvého krajinského biskupa tejto cirkvi 61-ročného Gerharda Ulricha. Bol jediným kandidátom. Proti bolo 8 hlasov, jeden hlas bol neplatný, traja synodáli boli neprítomní. Ako krajinský biskup je Ulrich vedúcim duchovným pre 2,25 milióna evanjelikov v Šlezvicku -Holštajnsku, Hamburgu a Meklenbursku – Prednom Pomoransku. Sídlom krajinského biskupa je Schwerin. Jeho kazateľnice sú v dómoch Schwerinu a Lubecku.
(www.ekd.de)

Komentovať