Nemecko-japonské partnerstvo cirkví

V polovici februára sa v Hamburgu konala 6. Nemecko – japonská konzultácia cirkví. Z Japonskej strany prišlo 11 delegátov, kým nemecké cirkvi EKD a misijné organizácie zastupovali 25 pracovníci. Na rokovaní sa preberali tieto otázky: migrácia, starnutie obyvateľov, misijné snahy. Japonci referovali aj o následkoch zemetrasenia, cunami a katastrofe atómovej elektrárne z 11. marca 2011. Japonskí hostia navštívili aj Bugenhagenov dom – diakonické zariadenie, v ktorom sú integrované opatrovateľský domov, denné detské jasle a mládežnícky zbor.
(www.ekd.de)

Komentovať