Medzinárodná konferencia o migrácii v Budapešti

V sídle Ekumenickej rady cirkví Maďarska v Budapešti sa konala z podnetu Evanjelickej cirkvi v MR medzinárodná konferencia o migrácii. Predmetný projekt sa volá MIEU – Migration in Europa -Qualifikation Ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Sozialarbeit.Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia: Nemecka, Talianska, Francúzska, Rumunska a Maďarska. V úvode referát predniesol biskup hostiteľskej cirkvi Fabíny Tamás.
(www.evangelikus.hu)

Komentovať