22. FEBRUÁR

22. FEBRUÁR

V Ňom ( Kristovi) máme vykúpenie, odpustenie hriechov.

Kolosenským 1, 14

Keby som chcel nakresliť alebo zobraziť Petra, napísal by som všade na každý vlások na jeho hlave: Odpustenie hriechov. Lebo takto ho podávajú evanjelisti.

Nijaká časť nie je v pašiach opisovaná ak podrobne ako Petrov pád. Vetko, čo protirečí Kristovi, opisujú evanjelisti stručne. Na pád Petra poukazujú však zoširoka, akoby nevedeli na opis jeho pádu nájsť dosť slov. Ale evanjelista Ján hovorí:
Ovocie a úžitok Kristovho utrpenia spočíva v tom, aby sme mali v ňom odpustenie hriechov.

Martin Luther: Smerovník kresťnskej cesty

Modlitba:
Pane Ježiši, svojím Duchom podopri nás, aby sme sa nestali nikdy tvojimi zradcami, ale zostali Tvojimi vyznavačmi a nasledovníkmi. Amen

Komentovať