Rozhovory počas Pastorálneho inštitútu

Od 17. do 23. februára 2013 sa v stredisku Sliezskej ev. cirkvi a.v. Beskydská oáza v Písku pri Jablunkove koná zimná časť Pastorálneho inštitútu Evanjelickej cirkvi z Poľska. Kandidáti na duchovných cirkvi, kapláni a námestní farári s lehotou do päť rokov po ordinácii sú povinní zúčastňovať sa podujatí Inštitútu. Konávajú sa dva razy v roku vždy na inom mieste. Biskup cirkvi navštevuje podujatia a máva rozhovory s účastníkmi. Cieľom je bližšie ich spoznávať osobne, charakterovo i odborne. Inštitút schválila synoda cirkvi v r. 2006. Je súčasťou duchovnej formácie a vzdelávania študentov ev. teológie, kandidátov na duchovných ako aj kaplánov a námestných farárov.
(www.luteranie.pl)

Komentovať