Evanjelická cirkev v Nemecku si je sama vinná

Mnoho aktívnych farárov v evanjelickej cirkvi v Nemecku odíde do dôchodku. Vyvstáva veľký problém – nedostatok ich nástupcov. Cirkev má ťažkosti so získavaním mladých pre toto povolanie. Vinu na tom má ona sama, lebo stále sa zhoršovali študijné a pracovné podmienky. Píše to predseda Hannoverského farárskeho spolku , pastor Andreas Dreyer v časopise nemeckých farárov. V spolku je do 1500 farárov a faráriek Hannoverskej ev. cirkvi. Časopis vydáva Združenie ev. farárov a faráriek v Nemecku, ktoré má registrovaných asi 20 tisíc duchovných.
(www.idea.de)

Komentovať