21. FEBRUÁR

21. FEBRUÁR

(Krista) vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie.

Rímskym 4, 25

Na tento a podobné výroky sa musí človek spoľahnúť s plnou dôverou tým viac, čím viac ho znepokojuje svedomie. Lebo tam, kde nekonáš, ale si nesprávne vedený ľútosťou a pocitom nedostatočnosti, snažíš sa svedomie utíšiť, tak nikdy nedospeješ k pokoju a napokon si budeš musieť zúfať.
Lebo naše hriechy, keď ich vo svojom pociťujeme a ponechávame si ich, a vo svojich srdciach vidíme, že spočívajú na Kristovi, a On ich premáha svojím vzkriesením, a my to pevne veríme, sú mŕtve a zničené.
Na Kristovi nedokážu obstáť, vzkriesením sú zhltnuté, a neuzrieš už na Ňom nijaké rany a bôle, nijaké jazvy po hriechoch.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ďakujeme Ti, Pane Ježišiši Kriste, že si vzal na seba všetky naše hriechy, trpel i zomrel za nás , ale aj vstal z mŕtvych, aby sme smeli dôjsť do večného spoločenstav s Otcom v nebesiach. Amen

Komentovať