Rehabilitácia duchovných v ECAV v r.1991

Rehabilitácia ( z lat. zadosťučinenie za bezprávie) po r.1989 tých pracovníkov ECAV, ktorí boli postihnutí v predchádzajúcom totalitnom režime v období 1948 – 1989 sa začala v r.1990 tým, že Generálna rada a generálne presbyterstvo vytvorili rehabilitačnú komisiu na riešenie situácie. Predsedom bol senior Anrej Kvas.

Na generálnom konvente v r.1991 v Bratislave rehabilitovali 29 odsúdených a väznených:

a/ in memoriam:

Fedor Ruppeldt, biskup ZD
Vladimír Buček, farár v Kšinnej
Ján Čierny , farár v Moravskom Lieskovom
Pavel Chorvát, farár v Slatine nad Bebravou
Daniel Janšo , farár v Rankovciach
Jozef Juráš, dištriktuálny farár v Liptovskom Mikuláši
Bedrich Kasanický, farár v Dobšinej
Mirko Petrovič, dištriktuálny farár v Bratislave
Pavel Neckár, tajomník biskupského úradu
Martin Straško, farár v Poltári
Juraj Struhárik, farár v Bzinciach pod Javorinou
Ľudovít Tarnóczy, farár v Slavošovciach
Ján Trebula, farár v Ozdíne
Ľudovít Vajdička, farár v Martine
Pavel Vaníček, farár v Častkove
Otto Vízner, katechéta v Martine

b/ žijúci:
Pavel Uhorskai, generálny biskup
Ján Agnet, farár v Ochtinej
Ján Antal, farár v Svätoplukove ( neskôr biskup ZD)
Darina Bancíková, farárka vo Veľkom Lome
Alexander Barica, farár v Horných Ozorovciach
Ladislav Jurkovič, farár v Košiciach
Ján Kaššovič, farár v Horných Zeleniciach
Július Madarás, farár v Betliari
Karol Novomeský, farár v Uhrovci
Ján Paulov, farár v Gemerskej Polome
Pavel Škrinár, farár v Tekovských Lužanoch
Samuel Velebný, farár vo Vlachove

Ďalej bolo rehabilitovaných 9 ordinovaných, ktorých vzali do vyšetrovacej väzby a potom oslobodili alebo prepustili:

a/ in memoriam:

Ján Hudec, farár v Švábovciach
Vladimír Pavel Čobrda, generálny biskup
Juraj Buzalka, farár v Stredných Plachtinciach

b/ žijúci:

Alexander Lichner, farár v Zemianskych Kostoľanoch
Ján Demko, farár v Párnici
Michal Hreško, farár v Hontianskej Vrbici
Jozef Kubis, farár v Slovenskom Pravne
Daniel Kováč, plukovník duchovnej služby

3. Ďalej desiati farári, ktorým bol odobraný tzv.štátny súhlas

a/ in memoriam:
Július Dérer, farár a konsenior v Modre
Ľudovít Neckár, katechéta v Liptovskomm Mikuláši
Ľudovít Šenšel, liptovský senior
Matej Tasler, farár v Brezne nad Hronom
Pavel Hronec, farár vo Veľkom Krtíši
Jozef Lajtoš, farár v Hoduši a Drieňove

b/ žijúci:
Ondrej Koč, farár v Sládkovičove
Ľudovít Dudáš, farár v Opinej
Radimír Krámer, farár v Mníšku nad Hnilcom
Pavel Šulan, námestný farár vo Veľkých Uľanoch – Jelke

Ďakej 25 farári, ktorým bol odobraný štátny súhlas a umožnené prejsť do iného zboru:

a/ in memoriam:
Július Cibulka, farár v Bratisave
Štefan Dlháň, farár v Piešťanoch a Pltári
Štefan Mosný, farár v Záriečí a Dovalove
Štefan Adamovič, farár v Brezovej a Turíčkach
Ján Vladimír Staroň, farár v Liptovskom trnovci a Žehni
Pavol Sklenár, senior na Myjave
Juraj Raab, farár v Bardejove a Spišskej Belej
Bohumil Kadlečík, farár v rači a Pustých Uľanoch
Stanislav Blaho, farár v Modre
Adolf Kusý , farár v Ábelovej

b/ žijúci:
Jaroslav Moncoľ, farár v Jasenove
Jozef Mišina, farár v Dovalove
Miloslav Slávik, farár v Hybiach
Vladimír Kuna, farár v Liptovskom Mikuláši
Dušan Albíny, farár v Háji
Juraj Spevák, farár v Nových Košariskách
Mikuláš Mitaľ, farár v Banskej Bystrici
Ondrej Prostredník, farár v Podlužanoch
Ján Zemánek, farár v Kolárove
Vladimír Šefranko, farár v Podlužanoch
Štefan Bojnák, farár v Nových Košariskách
Miloslav Blaho, farár Sámsemt
Ladislav Fričovský, farár v Chmeľove
Ján Rajtók, farár v Gemeri

Ďalej 4 farári povolaní do Pomocného technického práporu:
a/ in memoriam:
Pavel Tomko, farár vo Východnej
b/ žijúci:
Ján Jágerský, farár v Závažnej Porube
Ján Havíra, farár v Levoči
Ivan Tóth, farár v Modre- Kráľovej

Postihnutí 29 profesori a poslucháči Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave:

a/ Profesori – in memoriam:

Samuel Štefan Osuský, profesor filozofie
Ján Beblavý, profesor systematiky
Július Janko, profesor Starej Zmluvy
Ján Ďurovič, , docent hymnológie
Ján Oberuč, profesor histórie

b/ poslucháči:
Milan Oravec (in memoriam)
Daniel Veselý
Ján Paulov
Michal Hudák
Igor Kišš
Ján Kalús
Ladislav Fričovský
Ľudovít Koreň
Štefan Švancara
Miroslav Synak
Zorka Beblavá- Kachničová
Anna Ferienčíková- Majdúchová
Dušan Dubek
Oľga Kuhllofová

(zdroj: Evanjelická encyklopédia Slovenska, Borislav Petrík, zostavovateľ, Peter Rybár, Bratislava 2001)

Komentovať