20. FEBRUÁR

20. FEBRUÁR

Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.

Matúš 6, 5

Tento hlad a smäd sa ohláša vtedy, keď človek rád počúva a číta Božie slovo. Vtedy má skutočne nádej, že v akomkoľvek pokušení, núdzi a smrti nájde prostredníctvom Božieho slova útechu a potešenie.
Tí však, ktorí sú sýti inak, Božie slovo nepočúvajú a nečítajú, nevšímajú si ho a potupujú ho, budú napokon hladovať a žízniť, ich nikto viac nepoteší ani kvapkou vody, ako boháča v pekle, ktorý sa tam nemohol už ani najmenším prstom Lazára (kvapkou vody) potešiť.
To znamená: Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla! (Ján 12, 36) Obdobne: Napomíname vás, aby ste nebali nadarmo milosť Božiu… Teraz je čas veľmi príhodný ( 2.Korintským 6, 1 n).

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Svätý Bože, milý Otče nebeský, ďakujeme ti za nový deň života, ale najmä za svetlo Tvojho slova, ktoré je a zostáva sviecou naším nohám a svetlom naším chodníkom. Amen

Komentovať