19. FEBRUÁR

19. FEBRUÁR

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.

Matúš 17, 5 b

Svätí martýri bez zjavenia sa anjelov boli posilňovaní iba Slovom tak, že pre meno Kristovo šli aj na smrť. Prečo sa aj my nedržíme tohto slova a nie sme s ním spokojní?

Máme dosť jasných a krásnych, skvelých zjavení, ako napríklad: Krst, Večeru Pánovu, Moc kľúčov, kazateľský úrad, ktoré sú rovnaké, áno, ďaleko prevyšujú zjavenia všetkých anjelov, oproti ktorým mal Abrahám iba maličké kvapôčky a omrvinky.
Z uvedeného dôvodu nedbám na anjelov….

Teda Božie zasľúbenie je teraz v Kristovi dôkladne naplnené a zjavené. On mi dal svoje Slovo, aby som sa poúčal a posilňoval, a nesmiem sa trápiť, že bude neverný a nestály. Máme Božie Slovo, Večeru Pánovu, Krst, desať Božích prikázaní, stav manželský, svetskú vrchnosť s jej poriadkom a usporiadanie domácnosti. To nám postačuje a cheme sa v tom cvičiť až do konca sveta.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ďakujeme Ti, Pane Kriste, že sa aj za nás modíš: “Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda”. Popraj nám milosť prijať pravu o Tebe, o láske Otca, i o nás, i keď je tak boľavá… Vďaka, že nás môžeš i chceš vyslobodiť, aby sme boli skutočne slobodní. Amen

Komentovať