18. FEBRUÁR

18. FEBRUÁR

V tento deň roku 1546 zomrel Martin Luther.

Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral.

1. Petrov 5, 8

Verné a vážne varovanie zbožným, bohabojným srdciam. Keby som žil ešte sto rokov, a keby som s sprítomnil nielen minulé a terajšie nástrahy a prívaly prežité z Božej miosti, ale aj tie budúce, vedel by som z toho, že by som tým našim potomkom nespôsobil nijaký pokoj, pretože diabol žije a vládne.

Vy, naši potomkovia,modlite sa vážne a venujte veľkú pozornosť Božiemu slovu!

Ochraňujte ten úbohý svetlonos Boží! Vyzbrojte sa a obrňte ako takí, ktorí stále musia stáť na stráži, aby diabol nejaké okenice alebo celé okná nevyrazil, dvere alebo strechu nevylomil, svetlo nevyhasil. Preto buďte rozvážni a bdejte! On nespí a nedovolenkuje, ani nezomrie do súdneho dňa.

Ja i ty musíme zomrieť, a keď budeme mŕtvi, on zostane tým, ktorým bol vždy, a svoje útoky neskončí. Kristus, náš milý Pán, ktorý mu hlavu rozmliaždil, príde a vyrve nás s konečnou platnosťou z jeho útokov.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba.
Svätý Pane Bože, ďakujeme Ti za životné dielo reformátora Martina Luthera. V pokore srdca vedomujeme si, že zvody a pokušenie ohrozujú nás aj vtedy, keď sa nám zdá, že je ticho a bezpečne. Pomáhaj nám bdieť aspoň hodinku s Tebou, aby sme neprišli do pokušenia. Amen.

Komentovať