17. FEBRUÁR

17. FEBRUÁR

Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, lež milosť Božia, ktorá je so mnou.

1. Korintským 15, 10b

Čo som konal, konal som v Tvoje službe milým kresťanom a na česť Tomu, ktorý tróni vysoko, ktorý mi každú chvíľu mnoho dobrého preukazuje. Aj keby som tisíckrát viac a usilovnejšie pracoval a prekladal, predsa neodčiním ani len jedinej chvíľky daru života alebo zdravie oka.
Všeto je jeho milosť a milosrdenstvo, čo som a mám, áno, zásluha Jeho drahej krvi a studeného potu, preto Jemu má všetko slúžiť na česť, s radosťou a celým srdcom.

Ak ma hanobia nepriatelia, nuž, hor sa, pochvália ma zbožní kresťania so svojím Kristom Pánom, a ja som vždy hojne odmenený, ak ma iba jediný kresťan za moju vernú prácu uznáva.

Nepýtam sa tamtých, nie sú hodní, aby moju prácu uznávali, a spôsobovali by mi v hĺbke môjho srdc bolesť, ak by ma chválili.

Nimi spôsobovaná potupa je mi najvyššou slávou a cťou; chcem byť doktor, a oni nemajú čo moje meno spomínať, až do súdneho dňa. To viem bezpečne.

Martin luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ďakujeme Ti milosť a pomoc v živote a službe na každom mieste. Veď čo je naša ľudská sila? Tvoje slovíčko každé zlo porazí. Amen

Komentovať