Vieru podávať jednoducho a prístupne

“Kresťanskú vieru musíme sprostredkovávať jednoduchšie a prístupnejšie”, povedal vedúci EKD centra pre misiu a náboženstvo , farár Hans Hermann Pompe 16. februára t.r. pred novinármi v Kolíne nad Rýnom. Konalo sa tam 36. misionálne stretnutie pre misijné budovanie zborov. Stretnutia sa zúčastnilo 4800 účastníkov, z toho 1500 mladých, z porýnskej a westfalskej ev. krajinskej cirkvi a slobodných cirkví ako aj kresťanských organizácií. Podujatie chce účastníkov povzbudiť a urobiť fit, aby o viere hovorili jednoducho. Je to “akási mysliaca fabrika a udávač smeru”. Tohtoročné stretnutie malo motto “jednoducho” a pripravovalo ho do 300 dobrovoľníkov.
(www.idea.de)

Komentovať