15. FEBRUÁR

15. FEBRUÁR

Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.

Rímskym 15, 7

Prijímajte neporiadnych, blúdiacich bratov, znášajte sa s nimi v trpezlivosti a preberajte na seba ich hriechy. Ak máte niečo dobrého, odovzdajte im to. Ak stojíte pevnejšie, nepokladajte to za ulúpené, akoby to iba vaše vlastné bolo, ale pokorte sa a buďte ako jeden z nich, aby ste ich niesli.
Lebo to je spravodlivosť bez lásky, čo iných pri sebe ako horších neznesie, a myslí na útek a samotu, ktorá by im bola užitočná s trpezlivosťou, modlitbou a vzorom v prítomnosti. Znamená to prenechávať si pánovu mzdu a spolusluhom nedávať ich podiel.
Ak ste teda ľaliou a ružou, nuž vedzte, že vaša cesta životom musí byť medzi tŕním, dbajte však, aby ste sa netrpezlivosťou a prehnanými úsudkami, alebo k nebu siahajúcou pýchou sami nestali tŕním. Kráľovstvo Kristovo sa nachádza uprostred nepriateľov. Prečo teda snívate o mieste iba medzi priateľmi?

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ďakujeme Ti, Pane, že nám dávaš čas na pokánie . Prosíme o silu lásky žiť v Tvojej cirkvi, v ktorej až do žatvy je a zostane kúkoľ medzi pšenicou. Amen

Komentovať