Biskup SELK ako hosť v Istanbule

Na pozvanie Luteránskej cirkvi v Istanbule pobudol biskup Nezávislej Evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka !SELK) Hans Juergen Voigt od 8. do 10. februára t.r. v Istabule. Voigt bol dojatý slávením bohoslužieb v turečtine , ktorých súčasťou bola aj Večera Pánova so spoveďou. Kázal o zákone a evanjeliu.Kázeň do angličtiny prekladal fínsky teológ. Stretnutia a rozhovory sa konali v Evanjelicko-luteránskom náboženskom inštitúte v Istanbule (www.elrim.org).
(www.selk.de)

Komentovať