13. FEBRUÁR

13. FEBRUÁR

Ale ak niekto zhreší, máme Obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého.

1. Jánov 2,1

Je to spôsob diablov a pravé sfarbenie, podľa ktorého ho možno spoznať. Je to zlosyn, ktorý dokáže ZMENŠOVAŤ veľké hriechy, že ich ani nevidieť, a naopak, malé hriechy ZVELIČOVAŤ, že sa s nimi človek zožiera, súži a seba samého ubíja.
Preto sa má kresťan naučiť, nedovoliť len tak ľahko zaťažovať svedomie. Ak verí v Krista a snaží sa byť zbožným, bojuje proti hriechom s plnou rozhodnosťou, ako len dokáže, uvedomujúc si však, že zavše sa potkol a klesol.
Nuž, nedá si svoje svedomie takýmito pokleskami zaťažiť, ale vraví: Odíď odo mňa omyl a poklesok s ostatnými mojimi nedostatkami a hriechmi, ktoré musím preniesť do článku viery a piatej prosby: Odpusť nám naše viny…

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Chvála Ti, Pane Kriste, že zostávaš naším trvalým a jediným spravodlivým Obhajcom a Orodovníkom za nás u nášho Otca nebeského, aby sme mali účasť na tvojej sláve. Amen.

Komentovať