12. FEBRUÁR

12. FEBRUÁR

Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Rímskym 8, 38- 39

Boh dodáva VIERU, lebo nemá do činenia s malichernosťami, ale so skutočnosťami, ktoré svet nedokáže strpieť: smrť, hriech, zloba sveta, diabol.

Celý svet nič nezmôže proti smrti, ale cúva a desí sa jej a je ňou napokon premožený. Ale viera stojí pevne a stavia sa proti smrti, ktorá hlce celý svet, a víťazí nad ňou, zneškodňuje nenásytného požierača života.

Podobne nič nezmôže celý svet ani proti telu, nepremôže ho a nezneškodní, lež ono vládne celým svetom, a musí sa diať, čo ono chce, preto je celý svet telesný. Ale viera mu nepodlieha, podrobuje si ho a krotí uzdou, takže musí slúžiť.

Ani sveta zlobu, prenasledovanie, bremená, zúrivosť a závisť nedokáže prekonať nijaký človek. Každý ustupuje a malátnie. Podlieha im všetko, okrem viery. Tá sa však z toho vysmieva, stúpa a má z toho radosť a potešenie.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Chválime Ťa, Pane Kriste , že v Tebe a s Tebou slávne víťazíme nad každým zlom, hriechom i smrťou. Tebe buď v cirkvi sláva na veky vekov. Amen

Komentovať