ELCMI ruší cirkevné spoločenstvo s ELCA a ŠC

Etiópska Evanjelicko-luteránska cirkev Mekane Jesus rozhodla sa ukončiť cirkevné spoločenstvo so Švédskou cirkvou a Evanj. lut. cirkvou Ameriky. Dôvodom je ich vzťah vo veciach homosexuality. Všetky tri cirkvi sú členkami SLZ a počtom patria k najväčším. Švédska má 6,5 mil., Etiópska 5,8 mil. a ELCA 4,3 milióna členov.
(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať