11. FEBRUÁR

11. FEBRUÁR

Verná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť; ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať.

2. Timoteovi 2, 11-12b

Nechceš zomrieť, tak umieraj ( s Ním); nechceš zostať vo väzení, daj sa uväzniť ; nechceš prísť do pekla, choď tam ( s Ním); chceš byť bez kríža, vezmi ho na seba ; chceš premôcť diabla, daj sa mu premôcť ( s Ním zomieraj); chceš prekonať zlého človeka, daj sa mu prekonať (s Ním).

Tieto záhadné slová vysvetľuje Písmo v 1.liste Korintským takto: Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry.

Pravý kresťan to chápe veľmi dobre a má s tým každodennú skúsenosť. Najťažšie je: Ak chceš premôcť diabla, tak sa mu daj premôcť. Nechaj diabla so všetkou jeho zberbou útočiť na seba, aby sa zdalo, že si podľahol a on zvíťazil. Napokon zvíťazí Kristova moc, ktorá sa v slabostiach osvedčuje.

Martin Luther. Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Pane Bože, prosíme Ťa o dôveru v Tvoje zasľúbenie: Dosť máš na mojej milosti! Aby sme práve vtedy, keď umdlievame, boli silní.

Komentovať