Pavel Beblavý

Pavel Beblavý sa narodil 16. mája 1847 vo Vrbovciach. Študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici, Bratislave, Banskej Bystrici a v Revúcej, do roku 1871 študoval evanjelickú teológiu vo Viedni. Pôsobil ako kaplán vo Vrbovciach a od roku 1876 ako farár v Sobotišti.

Na revúckom gymnáziu redigoval časopis Svit, do ktorého aj prispieval. Tiež v Sokole uverejňoval svoje verše, prozaické práce i preklady zo srbčiny.

Je autorom historickej povesti Dedič Muráňa, ktorá vychádza z Tomášikovej práce Bašovci na Muránskom zámku. Jeho najrozsiahlejšou prácou je historicko-dobrodružný román Jánošík. V Národných novinách roku 1899 uverejnil sériu čŕt Obrazy zo života, kde dokumentuje svoju biografiu i pomery na slovenských gymnáziách.

Pokúsil sa i o etnografické a historické štúdium rodného kraja, z ktorého vydal povesti a bájky.

Posledným literárnym dielom je povesť Oslobodenie (1907) zo života Juraja Lániho.

Pavel Beblavý zomrel 18. mája 1910 v Sobotišti.

Literatúra:

Slovenský biografický slovník I. zväzok, A – D. Martin: Matica slovenská 1986

Read more: http://zlatyfond.sme.sk/autor/122/Pavel-Beblavy#ixzz2KCkj1HfZ

Komentovať