Zasadne Konferencia biskupov ELCF

V dňoch 12. a 13. februára t.r. v Helsinkách zasadne Konferencia biskupov Evanjelicko -luteránskej cirkvi Fínska. Hlavným bodom programu bude prijať opatrenia na posilnenie vnútornej jednoty cirkvi. Okrem toho konferencia bude sa zaoberať prípravou zmeny cirkevného zákona o voľbách na synode. Má určiť pevné normy pre hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a bežnou väčšinou. Prítomní si vypočujú tiež správy Výborov pre vzdelávanie duchovných a kantorov v r. 2012. Na konferencii budú okrem 11 biskupov prítomní aj prísediaci za každú diecézu, gen. tajomník konferencie, špeciálni teol. poradcovia a pracovníci médií.
(evl.fi)
(

Komentovať