6. FEBRUÁR

6. FEBRUÁR

Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídka, a nechceli ste.

Matúš 23, 37 b

Hľa, ako prirodzene to robí kvočka: sotva si nejaké iné zviera chráni mláďatá tak verne. Premieňa svoj prirodzený hlas a vydáva vzlykajúce a plačlivé zvuky, hľadá, vábi a zhromažďuje svoje kuriatka. Ak nájde niečo na ďobnutie, to nezožerie, ale prenecháva kuriatkam. Zostáva vážna a volá a vrieska proti supovi, doširoka rozprestiera krídla a dovoľuje kuriatkam vstupovať pod seba i vystupovať na seba, to strpí rada, a vyvstáva pred tebou ako útulný, roztomilý obrázok.

Aj Kristus prijal plačlivý hlas, za nás žalostil a kázal pokánie, každému poukázal na jeho hriechy a biedu.
Celým srdcom skúmal Písma, privoláva nás vojsť, dovoľuje nám sýtiť sa a rozprestiera svoje krídla so všetkou svojou spavodlivosťou, zásluhami a milosťou nad nami, a prijíma nás vľúdne k Sebe, zohrieva svojím prirodzeným teplom, spolu s Jeho Svätým Duchom, ktorý iba skrze Neho prichádza. Zápasí proti diablovi vôkol nás a je naším útočiskom v každej núdzi.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlime sa:
Pane, daj ná poznať, že naša neochota a nedôvera ísť vždy k Tebe je hriech. Svojím Duchom nás povzbuď k pokániu a popraj žiť v spoločenstve s Tebou časne i večne. Amen

Komentovať