Luteráni a budhisti v Moskve dostali do užívania budovy

Evanjelicko -luteránskej cirkvi AV v Rusku (ELCAVR) a budhistickému spoločenstvu v Moskve dali do bezodplatného užívania na 10 rokov nebytové priestory. Dom č.1 na severozápade mesta, na bulvári Jana Rajnisa získala ELCAVR s plochou 249 m2 za účelom administratívneho využívania.
ELCAVR vznikla v r. 2006 oddelením sa od ELKRAS.
(www.baznica.info)

Komentovať