76,4% obyvateľov Fínska patrí do ev. -lut. cirkvi

Podľa nahlásenia štatistiky o obyvateľoch Fínska k 31.12.2012 patrilo do Ev.lut. cirkvi Fínska 76,4% obyvateľov. V číslách je to 4 146 056 osôb. Okrem toho patrí ku členom cirkvi aj 183 072 Fínov trvalo žijúcich za hranicami. Z cirkvi vystúpilo vlani 41 079 ľudí, kým r. 2011 to bolo ca o 5 tisíc osôb viacej. Do cirkvi pristúpilo 14 744 osôb, kým r. 2011 13 623. R. 2012 pokrstili 46 723 detí. Je to 75,3% z obyvateľstva. Cirkevných sobášov bolo 14 747, 801 manželstiev bolo požehnaných.
(evl.fi)

Komentovať