4. FEBRUÁR

4. FEBRUÁR

Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.

Jakub 1, 18

Človek musí do Evanjelia vstupovať celý a odtiaľ vystupovať nový.
Ako ten,, ktorý zo seba stiahol starú kožu, ako robieva plaz, keď mu koža zostarne: vyhľadá si uzučkú prasklinku v skale, preťahuje sa ňou a pred ňou potom zanecháva stiahnutú kožu. Takto má človek vstupovať do Evanjelia a Božieho slova, a potešený si prisvojovať Jeho zasľúbenia; a nebude sklamaný.
Takto sťahuje svoju starú kožu, zanecháva vonku svoj jas, svoje temno, svoju vôľu, lásku, radosť, svoje reči, skutky a stáva sa celkom iným, novým človekom, ktorý všetky veci vidí inak ako predtým, inak hovorí, inak miluje, inak sa raduje, inak koná a putuje životom.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať