Teologický kurz v Novosaratovke

Od 16. do 30. januára 2013 sa v priestoroch Teologického seminára ELCR v Novosaratovke pri Petrohrade koná teologický kurz pre študentov diaľkového štúdia. Témou prednášok sú kázne a liturgia.Prednáša hosť z Nemecka Hans Krech a rektor seminára Anton Tichomirov. Študenti sú z rôznych miest Ruska. Okrem prednášok zúčastnili sa ekumenických modlitieb za jednotu kresťanov , kladenia vencov pri pomníku ukončenia krutej blokády Leningradu počas 2. svetovej vojny na Piskarevskom cintoríne a navštívili aj teologický seminár sesterskej ELCIR v Koltuši. Budúci kurz je naplánovaný na marec t.r.
(www.elkras.ru)

Komentovať