30. JANUÁR

30. JANUÁR

Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

Filipským 4, 13

Viera je nedozerná vec, ktorej sila je nezmerateľná.Z toho plynie, že kto pominuteľnú vec – svet, nezmerateľnou vecou – vierou neprekonáva, vieru nemá.
Viera nie je mŕtva, neosožná, falošná vec, ktorá spočíva v srdci mŕtveho hriešnika utajene ako ľahká, nepotrebná pleva alebo mŕtva mucha v zinom období, zastrčená niekde v škáročke, až kým sa jej nedotkne Láska a ona precitá a ožíva.
Kde je ale tvorčia, pravá viera, tam je aj skutočná dôvera a pevná, vytrvalá vernosť srdca, ktorou sa človek Krista chytá. Je to umenie nad všetky umenia a dielo jedine Ducha Svätého, známe bohabojným a pravým kresťanom.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať