25. JANUÁR

25. JANUÁR

Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia.

Rímskym 5, 11

Diabol si zavše počína tak, že sa snaží aj nepatrný hriech zveličiť, aby zatemnil všetky dobré činy, ktoré si počas svojho života vykonal, aby si v sebe nevidel nič iné iba tento hriech. K tomu však dochádza vtedy, keď sa s diablom začneš rozprávať. Preto kresťan neprekoná zlé myšlienky nikdy úplne, ak ich nezavrhne.
Lebo pýchyplný duch, diabol, nemôže zniesť zavrhnutie. K tomu však náleží Duch Svätý a usilovné cvičenie sa v a na modlitbách, aj to, že človek čítava svedomito Písmo sväté. Lebo to nie je nijaké ľudské dielo, prekonať zlé myšlienky a z mysle ich vyhostiť.

Martin Luther: Smerovník kresťanského života

Komentovať