Zasadá Zbor biskupov Švédskej cirkvi

Dnes sa v Goteborgu začína dvojdňové stretnutie Zboru biskupov Švédskej cirkvi. Na programe rokovania je skúmanie aktivít cirkvi v blahobyte a sledovanie úlohy cirkvi v spoločnosti. Biskupi budú diskutovať o v zťahu cirkvi k sociálnym prostriedkom. Konferencia biskupov je konzultačný orgán cirkvi, ktorý sa schádza tri až štyri razy počas roka ,aby konzultoval aktuálne problémy. Biskupskú konferenciu tvorí 14 biskupov.Na jej čele je predseda a zodpovedný predstaviteľ cirkvi – arcibiskup z Uppsaly Anders Wejryd.
(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať