24. JANUÁR

24. JANUÁR

A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní podľa Pána.

Efezským 6,4

Rodičia, aj keby nič zvláštne neurobili, môžu pri svojich deťoch dosiahnuť blaženosť. Už tým, že ich na služby Božie pravidelne posielajú, nadobúdajú plné priehrštia dobrých činov pre seba.
Lebo čo sú hladní, smädní, nahí, väznení, chorí, cudzinci oproti dušiam tvojich vlastných detí? S nimi Boh mení tvoj dom na dom chudobných a teba stavia za otca chudobných: aby sa učili Bohu dôverovať, v Neho veriť, Jeho sa báť a svoju nádej v Neho skladať, Jeho sa báť a svoju nádej v Neho skladať, Jeho meno uctievať, neprisahať, ani nepreklínať, neumárať sa modlitbami, pôstom, bdením, robotou.
Aby na služby Božie a Božie slovo horlivo dbali a zasvätili Mu deň sviatočný, aby časnými vecami opovrhovali, nešťastie trpezlivo znášali a smrti sa nedesili, tomuto životu nepatričnú lásku nevenovali, atď.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať