23. JANUÁR

23. JANUÁR

My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych a nie v sebe mať záľubu.

Rímskym 15, 1

Neradi trpíme poklesky iných, ale viac požadujeme, aby boli dokonalí.
V ich myslení a rečiach niet jednoty, ak jeden chce to, iný si žiada ono, aby mal mier a pokoj od iného a zbavil sa nepríjemnosti. Kto však môže, zbavuje sa iného a odstrkuje ho od seba. Krášliac sa potom vraví, že koná pre spravodlivosť, nechce vôkol seba spoznávať zlých ľudí, ale iba zbožných a dobrých ako je on sám. Toto zlo vládne najviac v tých, ktorí skôr uverili ako iní a žili čestným životom, majúc väčšiu milosť, ktorou sa povyšujú a pýšia.
Čo sa im nepodobá, musí zmiznúť; odsudzujú, zatracujú a sú tou roztomilou mačičkou v dome.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cirkvi

Komentovať