Merkelová ocenila strešnú pietistickú organizáciu

Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová ocenila strešnú pietistickú organizáciu v Nemecku Der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband ( Evanjelické Gnadauské združenie spoločenstiev). Táto pietistická strešná organizácia oslavuje v tomto roku 125 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizuje v Erfurte v dňoch 24. -27. januára 2013 kongres o budúcnosti. Merkelová v pozdravnom prípise k jubileu vyzdvihla jej angažovanie v spoločnosti, silu, vytrvalosť a fantáziu. Na kongres s mottom “Nanovo sa odvážiť” prihlásilo sa do 2500 účastníkov. 60% sú to dobrovoľní a 40% platení pracovníci v spoločenstvách. Strešná organizácia reprezentuje do 200 tisíc evanjelických kresťanov.Zahŕňa okolo 38 regionálnych spoločenských zväzov v Nemecku, Rakúsku a Holandsku, 6 mládežníckych spolkov, 11 teologických vzdelávacích zariadení, 7 misíjných spoločností, 16 diakonických materských domovov a 10 pracovísk s inými úlohami. Predsedom strešnej organizácie je Michael Diener a gen. tajomníkom Theo Schneider v Kasseli. Bližšie o organizácii na www.gnadauer.de .
(www.idea.de)

Komentovať