Pohreby chudobných v Nemecku

Úradný pohreb je zariadený vtedy, ak sa v udanej lehote neprihlási nijaký pozostalý. Pri sociálnych pohreboch sú síce pozostalí, ale tí nemajú financie ani na jednoduchý pohreb a musia požiadať sociálny úrad o príspevok. Takéto sociálne pohreby sú v Nemecku od roku 2005. Počet občanov, ktorí žiadajú o príspevky v ostatných rokoch, prudko narastá. V r. 2011 vydali sociálne úrady na pohreby spolu 57,6 milióna EUR. Cena štandardného pohrebu v Nemecku sa t.č. pohybuje medzi 5 až 6 tisíckami EUR. V tom je rakva, pomník, hudba a kvety. Komunálne úrade vedia zorganizovať sociálne pohreby v priemere za 2500 EUR. Tí najchudobnejší z chudobných sú zvyčajne pochovaní do spoločného hrobu -popol z urny. Na spoločnom pomníku sa pripíše ich meno .Najčastejšie popol nebožtíkov sa rozsieva v urnovom háji do trávy.
(www.idea.de)

Komentovať