Pracovná porada ruského výboru SLZ

17. januára 2013 sa v priestore katedrály sv. Petra a Pavla v Petrohrade konala pracovná porada ruského národného výboru Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Na porade boli prítomní: biskup Evanjelicko -luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku Arri Kugappi, zástupujúci arcibiskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska, biskup Dietrich Brauer, rektor Teologického seminára Anton Tichomirov a vedúca kancelárie ELCR Mária Chudenko. Prítomní sa vzájomne informovali o novostiach zo života cirkví, posúdili možnosti ďalšej spolupráce v otázkach vzdelávania a spoločného využívania cirkevných objektov a prerokovali aj iné otázky.
(www.elkras.ru)

Komentovať