Deň judaizmu v Odese

17. januára t.r. si kresťania na Ukrajine pripomenuli ako Deň judaizmu.Mesto Odesa bolo prvým mestom , kde sa konali spomienky. Odesa totiž začiatkom 20. storočia bolo tretím mestom na svete s najväčším počtom židov. Prvým bol New York a druhým Varšava. I dnes v ňom žije početná komunita prívržencov judaizmu. Pripomenutie malo dve zložky: náboženskú a spoločenskú. Pri prvej zástupcovia rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi Ukrainy ako aj Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine navštívili synagógu, kde ich privítal hlavný rabín Odesy a Juhu Ukrajiny Avram Volf. V kresťanských chrámoch sa konali modlitby za židovský národ. Spoločenskú zložku tvorili dve fotografické výstavy. Cieľom tohto podujatia bolo vytváranie atmosféry dôvery medzi kresťanmi a židmi, rozvoj mieru, spravodlivosti a ochrany života.
(www.delku.org.ua)

Komentovať