22. JANUÁR

22. JANUÁR

Keď Ježiš odcházal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.

Matúš 9, 9:

Je výborná útecha, že si za apoštola volí nedôstojného a hriešneho človeka nie preto, aby vo vysokom úrade spyšnel, skôr preto, aby nijaký hriešnik nestrácal dôveru v Krista a nemusel si pri Ňom zúfať.

Veď ktože sú tí, ktorí sú v najvyššom chóre a sedia v najduchovnejšej rade? Nuž, sú to veľkí a známi hriešnici a colníci, ktorí by sa za svoju spravodlivosť celkom správne dostali do horúceho pekla.

Preto Peter nemá dôvod, prečo by ma zavrhol alebo sa nado mňa povyšoval, aj keď som rovnaký hriešnik. Mal by sa rozpomenúť najmä na to, že sa ocitol v spoločenstve hriešnikov a najväčšie hriechy s nimi popáchal.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať