Cirkev v dialógu

Evanjelická severná cirkev v Nemecku chce zisťovať vzťah nekresťanov voči náboženstvu a cirkvi. Za tým účelom pracovisko “Cirkev v dialógu” vypracovalo dotazník s asi 50 otázkami ,ktoré rozšíria ešte do konca januára a budú publikované aj na internete. Povedal to pre epa Schwerinský biskup Andreas von Maltzahn. Činnosťou takýchto pracovísk sa objavia tiež rezy a záujmy medzi cirkvou a nečlenmi cirkvi. “Chceme sa takto stať ako cirkev otvorenými pre ľudí, ktorí sú na ceste hľadania.” Neskôr budú pracoviská iniciovať cirkevné projekty a ich doprevádzať.
Pracoviská “Cirkev v dialógu” odštartovali v Hamburgu a Rostocku už roku 2011. V spolkovej krajine Meklenbursko -Predné Pomoransko je členom cirkvi iba 21% obyvateľov, v Šlezvicku – Holštajnsku okolo 60%, v Hambugu do 41%.
(evangelisch.de)

Komentovať