19. JANUÁR

19. JANUÁR

Nech sa aj naši (ľudia) učia dobre činiť, keď sa vyskytujú nevyhnutné potreby, aby neboli bez ovocia.

Títovi 3, 14

To nie je tvoj dobrý skutok, ak dávaš almužnu alebo sa modlíš ak sa svojmu blížnemu odovzdáš a slúžiš mu, keď ťa potrebuje, a máš možnosť pomôcť almužnou, modlitbou, prácou, pôstom, dobrou radou, útechou, poučením, napomenutím, pokarhaním, odpustením, oblečením, jedlom, napokon aj utrpením i úmrtím.
Povedz mi, kde sú teraz takéto činy v kresťanstve?
Kiež by dal Boh, aby som zahrmel hlasom hromu, aby som dokázal všetky dobré skutky vyrvať na celom svete všetkým ľuďom zo sŕdc, úst, uší a kníh a vynaložiť ich k správnej pomoci.

Martin Luther. Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať