Treba prelomiť mlčanie o násilí voči ženám

Generálny tajomník Svetového luteránského zväzu (SLZ) , farár Martin Junge napísal list Spojenej evanjelicko -luteránskej cirkvi Indii . Reaguje v ňom na udalosti, ktoré sa odohrali v dec. m.r. (pozn. Lá: ale medzitým už aj ďalšie v novom roku), kedy bola brutálne znásilnená mladá žena v New Delhi, ktorá na následky brutality zomrela. Je to veľká výzva na prelomenie mlčania vo veci násilia na ženách. Junge ďalej vyzýva na dosiahnutie spravodlivosti pohlaví. “Modlíme sa k Bohu, aby dal silu a odvahu rodinám obetí a tým, ktorí boli účastní na zdieľaní smútku zo smrti.” Ďakuje indickým cirkvám za doterajšiu prácu aj v tejto oblasti boja za spravodlivosť pohlaví a povzbudzuje ich v pokračovaní v nej spolu so štátnou administratívou.
(www.lutheranworld.org)

Komentovať