Cirkvi v Poľsku podpísali apel na ochranu stvorenstva

16. januára 2013 na sekretariáte poľského episkopátu vedúci predstavitelia šiestich cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví Poľska a rímskokatolíckej Konferencie biskupov podpísali historicky prvú výzvu na ochranu stvorenstva. “Ochrana prostredia je nielen technickým problémom ekologickej rovnováhy, ale aj morálnym a duchovným problémom súčasného človeka, ktorý zabúda, že on sám i svet sú Božím stvorením.” píše sa v úvode dokumentu. Dokument požaduje redukciu komunálnych odpadov, využitie a recykláciu skládok, čistenie vody, vzduchu a pôdy, ochranu lesov a ohrozených druhov rastlín a ďalších prírodných pokladov a využívanie zelených technológií.
(www.luteranie.pl)

Komentovať