Európa sa stala otrokom svojich dlhov

Európske štáty sa stali otrokmi svojich dlhov. Politici musia robiť, čo trhy od nich požadujú.Tento názor zastáva vysokoškolský učiteľ a šéf národnej ekonomiky českej obchodnej banky – Tomáš Sedláček .Názor vyjadril na kongrese kresťanských vedúcich síl ,ktorý sa koná v Lipsku v dňoch 17.-19. januára 2013. Podľa Sedláčka je štátna zadĺženosť zvádzajúca sila. Najskôr zväčšuje rozsah slobody. Tým, že štát preberá dlhy, môže investovať do infraštruktúry a vzdelania. Hospodárstvo rýchlo rastie. Následne sa však štáty stávajú otrokmi svojich dlhov a strácajú svoju slobodu. Ako “prvý hospodársky cyklus ľudstva” označil Sedláček príbeh Jozefa v Egypte (1.M 41). Jozef ako faraónov správca múdro konal, ak v dobrých rokoch robil zásoby pre zlé roky. Európske štáty sa v dobrých rokoch stále viac zadlžovali, namiesto aby sporili peniaze pre zlé roky.Dnes už štáty nevedia vyrobiť prebytky. Kým Jozef obstál v teste múdrosti, dnešní ekonómovia zlyhali. Európa sa musí učiť od Jozefa. Hospodársky rast by sa nemal stať fetišom. V budúcnosti sa treba vzdať dlžôb a pomaly rásť. Sedláček kritizoval silu trhov. Trh nie je férový, neutrálny a objektívny, ale požaduje, aby bol bohom. Podľa Sedláčka sa najviac porušuje prikázanie sabatu. Sabat treba konzekventne dodržiavať , aby si človek oddýchol a načerpal nových síl.Človek nebol stvorený pre prácu, ale aby aj užíval plody práce.
(www.idea.de)

Komentovať