18. JANUÁR

18. JANUÁR

Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.

Efezským 6, 10

Ak chcete byť silní vo viere a vytrvalí, prenechajte Kristovi svoju silu. Chopte sa Ho a cvičte sa v Ňom, aby vás dokonale poznal a vy Jeho slovo úprimne dodržiavali, so všetkou usilovnosťou sa ho učili, každodenne sa ním riadili a v srdci si ho čo najpevnejšie zakotvili.
Tak dôsledne, aby sa z Božieho slova a vášho srdca stala jediná vec, a vy ste si v tejto veci boli istí, ba istejší, ako vlastným životom. Keď si to osvojíte, budete takí silní a pevní, že obstojíte a vytrváte, aj keby hneď zaútočil diabol a jeho poslovia.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať