Môžu nosiť retiazku s krížikom

V utorok 15. januára t.r. Európsky súdny dvor vyhlásil rozsudok vo veci dvoch občanov V. Británie – Shirley Chaplinovej a Gary Mc Farllaneho , ktorí sa obrátili na tento súd so žalobou, že sú diskriminovaní v praktizovaní svojho náboženstva. Súd vyhlásil, že majú právo na nosenie kresťanského symbolu. Iné dve britské osoby so sťažnosťou neuspeli.
(www.pro-medien-magazin.de)

Komentovať