16. JANUÁR

16. JANUÁR

Z Neho (Boha) aj vy ste v Kristovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením.

1.Koritským 1, 30

Toto pochopíš až vtedy, keď spoznáš, že všetka tvoja múdrosť je odsúdeniahodná nerozumnosť, že tvoja spravodlivosť je odsúdeniahodné bezprávie, tvoja svätosť odsúdeniahodné znesvätenie, tvoje vykúpenie úbohé odsúdenie, a pocítiš, že si pred Bohom a celým stvorenstvom nerozumný, hriešnik, nečistý, zavrhnutý človek, a dosvedčíš nie slovami, ale celým srdcom, aj skutkami, že Kristus ti je daný od Boha, v ktorého veríš a žiješ z Neho, že jedine Jeho spravodlivosť ťa udržuje.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať