Nový biskup v Tanzánii

“Spoločenstvo viery relativizuje rozdiely.” povedal na okraj svojej týždennej návštevy v partnerských afrických cirkvách nemecký biskup z Greifswaldu Hans. J. Abromeit. “Rozdiely medzi nami sú v kultúre, farbe pleti a sociálnej oblasti. Napriek tomu sa ony zoslabujú cez silnú vieru v Ježiša Krista, ktorá nás vzájomne spája.” V rámci návštevy sa biskup Abromeit zúčastnil ordinácie nového biskupa v meste Singida Alexa Mkumbo. Na slávnosti boli prítomní aj ďalší 20 biskupi. Nový biskup pochádza z moslimskej rodiny. Teológiu vyštudoval v Kodani, často navštevoval aj Nemecko. Čakajú ho veľké výzvy, najmä v sociálnej oblasti. V Ev. lut. cirkvi Tanzánie je veľká sociálna bieda, pastori čakajú aj niekoľko mesiacov na výplatu. Cirkev z Nemecka- Pomoranska im pomohla vlani na platy sumou 70 tisíc Eur, ktoré zozbierali nemeckí duchovní. Nový biskup vo svojej reči ostro kritizoval korupciu vo svojej krajine. Na vysviacke bol prítomný aj prezident republiky Tanzánia Jakaya Mrisho Kikwete. Slávnosť za horúceho počasia pod holým nebom trvala štyri a pol hodiny.
(www.nordkirche.de)

Komentovať