15. JANUÁR

15. JANUÁR

Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.

Jakub 2, 17 – 18

Koľkože je teraz tých, ktorí vychvaľujú Evanjelium , ktorí by pre Evanjelium nejaký halierik utratili, alebo lakomstvo a vášne opustili?
Niet veru roľníka alebo občana, ktorý by chcel čo len zrnko na trhu lacnejšie predať a o halier prísť, ak dostane, koľko zažiada. Kto môže o nejakú zlatku drahšie predať, rád to urobí. Nikoho netrápi svedomie, ak nekvalitné pivo predá ako kvalitné. Tak je to v celom obchode a remesle, ktorý vymýšľa, aby ľudí oklamal, a len hrabe, lakotne si počína a škodí.
Kiež dá Boh, aby predsa Evanjelium a svedomie pretrvávalo, kde je to len možné.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať